Eğitim Modellerimiz

Çocuklara bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda doğru eğitimin ve öğrenme ortamının sunulması bilinciyle hareket eden okulumuzda, etkin öğrenme ve sorgulamaya dayalı Gems, Scamper, High Scope, Nezaket Kuralları ve Yaşayan Değerler yaklaşımlarının sentezinden oluşan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Çocuklar bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler.

HİGH SCOPE EĞİTİM YAKLAŞIMI / ETKİN ÖĞRENME

Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka değişle ‘sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine önem veren lisanslı bir programdır.

High Scope programında inanılan görüş şöyledir ; çocuklar kendi kişisel ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde en iyi şekilde öğrenirler., Bu nedenle bu programda sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür .Örneğin ; blok ve inşa köşesi, evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi…. Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeye rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Etkinlikler çocukların ilgilerine, hareketlerine dayanır. Çocuklar pasif alıcılar değil kendi öğrenmelerinin aktif sorumlularıdır. Çocuklar oynayacakları materyalleri seçerler, materyallerle ne yapacaklarına karar verirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar.

Bu program doğrultusunda çocuklar; kendi zaman ve enerjilerini gerektiği gibi kullanma, neyi nasıl yapacaklarına ilişkin seçimler yapma, kararlar alma konusunda desteklenir. Kendilerine saygı duymayı ve başkalarına saygı göstermeyi öğrenirler.

SCAMPER :HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRME/ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

Scamper, bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar.

Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Bu sorular çocukların yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa, farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.

Scamper uygulaması materyal gerektirmeyen bir çalışmadır. Sizlerin de çocuğunuzla yemek yaparken, araba kullanırken kullanabileceğiniz gibi bir aile oyunu haline de dönüştürebilirsiniz.

SCAMPER çalışmalarında ürün geliştirme çalışması bittikten sonra öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri ya da ürün üzerindeki değişiklikleri resimlendirmeleri istenir. Uygulama aşamasında öğrencinin çalışma sürecine katılımı daha çok önemsenerek üründen çok çalışma sürecine vurgu yapılır.

* SCAMPER uygulamaları sırasında çocukların buldukları çözümler ya da öneriler öğretmen tarafından not edilir ve sizlerle paylaşılır.

* Farklı zamanlarda değişik nesneler ya da öyküler üzerinde çocuklara SCAMPER uygulanır ve çocukların yaratıcılıklarındaki gelişmeler gözlemlenip notlar alınır.

GEMS / Matematik ve Fen Programı

Gems etkinlikleri çocuklara temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal güçlerini de geliştirmektedir. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler. Bu programda çocukların ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Gems Fen Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklere çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır.

Amacımız, fen-doğa deneylerini, matematik çalışmalarını; yaratıcı drama ve art etkinliği ile birleştirip sınıfa taşıyarak; öğrenmeyi daha kaliteli, sürükleyici, keyifli ve eğlenceli hale getirmek

Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Bu programda çocukların ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Kelebekler, Ağaç evler, Karıncalar, Yumurtalar, Baloncuklar gibi, çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.

Soru sormakla bilimin en önemli aşamalarından biri olduğundan , bu programda öğretmenler soru sorarak çocukların belirli bir konu hakkında neler bildiklerini veya neler düşündüklerini bilmek isteyebilirler. Gördükleri, işittikleri, öğrendikleri şeylerin bazı özellikleri üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmaları için soruları kullanabilirler. Sorular aynı zamanda çocukların okuldaki deneyimleriyle diğer deneyimleri arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak; hatırladıkları diğer bilgi ve düşüncelerle işlenen konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Sorular çocuklara; kendi kendilerine mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme ve sonuç çıkarma fırsatı tanımaktadır.

YAŞAYAN DEĞERLER / KARAKTER EĞİTİMİ

Yaşayan Değerler Eğitim Programı insan haklarına, onuruna ve değerine olan inancı yeniden pekiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Farklı ülkelerde farklı dillerde de uygulanan Yaşayan Değerler Eğitim Programı UNESCO tarafından da desteklenmektedir.

Yaşayan Değerler Eğitim Programında ;

Hoşgörü , Sorumluluk, Yardımlaşma, Özgüven, Dürüstlük, Adalet, Paylaşma, Mutluluk, Alçakgönüllülük gibi değerler ele alınmakta.

Uygulanan Yaşayan Değerler Eğitim Programı sonucunda; kendine güvenen, çevresine karşı duyarlı, haklarını bilen ve başkalının hakların saygı duyan, sorumluluklarını yerine getiren, işbirliğinin önemini bilen, problem çözme becerisi gelişmiş, sağduyulu bireyler yetişmektedir

KARAKTER EĞİTİMİ programında, değerler

• Beyin fırtınası

• Örnek Olay, drama,

• Hikaye tamamlama,

• Oyunlar, Kahramanlar

• Resim yapma yolu ile kazandırılmaya çalışılır. Ancak ailenin değerler eğitiminin önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Karakter eğitiminde çocukların yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesine destek olunur..

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI EĞİTİMİ

Toplum hayatında insan ilişkileri önemli bir yer tutar. Geleceğe uzanan çizgide çocuklarımızın edepli, nazik hanımefendiler ve beyefendiler olması için nezaket ve görgü kuralları büyük önem taşımaktadır.

Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılması gereken birtakım nezaket kuralları vardır. Tanışma nasıl olur? Nasıl selam verilir ve teşekkür edilir? Neden ve nasıl özür dilenir? Sofra adabı nasıl olmalıdır? Misafir karşılama ve uğurlama nasıl olmalıdır? Kapı çalma şekli nasıl olmalıdır? Çocukların bunlar ve bunlara benzer nezaket ve görgü kurallarını kazanması onların özgüven gelişimini destekler, sosyalleşmelerini sağlar, bireysel ve toplumsal hayattaki mutluluklarını artırır.