Sanat Atölyesi

Gülen Yüzler Çocuk Evi’nde, yaşamlarının henüz ilk yıllarında olan çocuklarımıza hayatı bütün yönleriyle keşfedebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştık . Bu yüzden eğitim programımızın temeline “ sanat”ı oturttuk. Ancak Amacımız “sanat eğitimi değil, sanatla eğitimdir.”

NEDEN SANAT EĞİTİMİ

Sanat, çocukların çevresi hakkındaki genel bilgisinin ve içsel dünyasının yansımasıdır.

Sanat eğitimi çocukların bireysel fikirlerini ve duygularını ifade edebilmelerine fırsat verir, estetik duygusunu ve yaratıcılıklarını geliştirir, İçinde yaşadığı toplumla kendisi arasındaki ilişkiyi anlayabilmesine ve toplumla iletişim kurabilmesine yardımcı olur. Yani çocukların kendilerini ve dünyayı anlama yetenekleri artar.

Sanatsal ilgileri erkenden açılmış, erken yaşlarda sanat eğitimi almaya başlamış olan çocuğun sonraki yıllarda yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü geliştirip estetik bir düzeye ulaşabileceği gibi, iyiyi, güzeli, doğruyu seçme becerisi kazanacağı da bir gerçektir. Zira; Sanat eğitimi çocuğun çevresini daha iyi algılayıp değerlendirmesini sağlar. Yalnızca bakmayı değil görmeyi, duymayı, işitmeyi de öğrenir.

Okulumuzda sanat eğitimi görsel, sözel, işitsel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır.

HAREKET EĞİTİMİ

JİMNASTİK:

Çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur.

Küçük yaşta Jimnastik eğitimi alan çocuklarda göze çarpan baskın özellikler şöyle sıralanabilir;

* Daha sosyal ve dışa dönük bireyler,

* Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu,

* Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi,

* Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme,

* Yaşıtları arasında daha aktif , girişken ve başarılı olabilme,

* Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme…

BALE:

Bale eğitiminin çocuklarımızın günlük hayatını, okul başarısını, sağlığını kısaca tüm yaşantısını etkileyecek faydaları saymakla bitmez. Fark edilecek kadar zarif ve asil bir duruş ve fiziksel görünüm, disiplin, düzen, mükemmeliyetçilik , sorumluluk alma, kendi kendine yetme, , sosyalleşme, özgüven, yüksek ritim duygusu, bunlardan bazıları.

MODERN DANS:

Dans okul öncesi dönemde çocuğun kendini başka şekilde ifade ediş biçimidir. Modern dans bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür. Çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp , estetik algılarını geliştirip,vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.

PEDAGOJİK VE YARATICI DRAMA:

Okul öncesi dönemde dramanın kullanımı, çocuğun öğrendiği şeyleri tamamen kendi akıl ve hayal gücü süzgecinden geçirmesini sağlar. Çocuk bu yolla, anladıklarını; kendi kelimeleriyle, öğrendiği şeyin onda yarattığı çağrışımlara dayanarak ifade eder. Drama eğitimimizle çocuklarımızın yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu olmadan kendini özgürce ifade etmesi amaçlanmaktadır. Kişi kendi duygu ve düşüncelerini fark edip tanıyarak, tıpkı üç boyutlu masal kitaplarının hikayeyi gözümüzde canlandırması gibi, hayatı tüm duyularıyla algılayıp, her yönüyle görebilecek, her anını kendisi için yaşanır kılmayı bilecektir.

 

SERAMİK:

İnsanlık tarihinde ki en eski dostumuz olan toprağı çocuklarımızla buluşturduk.

İşlenmesi hem kolay, hem de zevkli olan seramik çamurlarıyla çocuklarımızın renkli dünyalarına ışık tutuyor ve hayal dünyalarını çamura yansıtabilmeleri sağlıyoruz.

Böylelikle hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor ve eğlenirken öğrenmelerini hedefliyoruz.

Seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve yaratıcılığına yönelik yararları vardır.

Çocuğun kendine güven duymasını sağlar, Sabırlı olmayı aşılar, Kavga kızgınlık gibi dürtülerini ,öfke ve kin gibi duygularını seramiğin ana malzemesi olan kil ile yok eder,

Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırır, Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirir,

Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştirir, Şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini geliştirir,

EBRU:

Suda erimeyen boyaların yoğunlaştırılmış su üzerine serpilerek nakışlı kağıt elde etme sanatına ebru denir. Ebru en eski Türk kağıt süsleme sanatlarındandır.

Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir. Önemli olan sanatsal değeri olan bir ebru yapmak değil, çocukların zihnini, duygularını ve bedenini bütünleştirip stres ve endişeden uzaklaşıp rahatlamasıdır.

Ebru sanatınınfaydalarından birkaçı: Ebru sanatı sabır, anlayış ve hoşgörüyü öğreterek, çocukları olgunlaştırır.

Çocuklarda hareketlerine dikkat etmeyi,ince motor gelişimini kazanmayı sağlar.

Kişi dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında gerginliği azalır,ruh dinginliği sağlar. Ebru yapan kişi, duygu ve düşüncelerini, renk ve desen olarak dışa vurabilir. Ebru yaparken kişi kendisini yeniden keşfedebilir, kendisiyle ilgili yepyeni bir bakış açısı kazanabilir. Oyun oynamak bir ihtiyaçtı,suyla ve renklerle oyun oynama fırsatı verir ebru.

Üretmek ve ürettiğinin beğenilmesini kişinin özgüvenini arttırır.

SATRANÇ:

Satranç ustaları, satranç oynamanın genel zeka, kendi kendini kontrol ve analatik yeteğini arttırdığını, hafızayı geliştirdiğinin ve hayal gücünü arttırmak olduğunu söylemektedirler. Böylelikle davranışlarının sonuçlarını tahmin etme becerisi gelişir ve içsal motivasyon artar.

MÜZİK & ORFF:

Çocuğun içinde var olan yaratıcı güçlerin açığa çıkmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanıp eğlenirken, bizde yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlamış oluyoruz.

Bu eğitim anlayışında, kazandırılması hedeflenen sosyal psikolojik davranış ve becerilerden bazıları; bağımsız karar verebilme, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, tolerans ve değerlilik duygusunun artmasıdır