AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Zeka bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla nesilden nesile aktarılan, deneyim, öğrenme ve çevresel faktörlerle gelişebilen çok yönlü ve sistematik bir yapıdır. Beynin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme becerisidir. Yaşam ve öğrenme devam ettiği sürece zeka gelişir.

Akıl ve Zeka Oyunları; bireyin kendi potansiyelinin farkında olması, hızlı ve doğru karar verebilmesi, karşılaştığı problemlerle kendinize has alternatif çözüm yolları üretebilmesi ve en önemlisi bu yönlerini sürekli geliştirebilmek adına hazırlanmış etkinlikler bütünüdür. Bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodu olarak kabul edilmektedir. Zeka oyunları motivasyonu arttıran, dikkat gücünü geliştiren, zihni çalıştıran, öğrenme hızını arttıran, yordama yeteneğini geliştiren, strateji kurmayı sağlayan bir eğitim metodudur. Zekâ oyunları günümüzde tüm eğitim sistemlerinin hedefi olan becerileri kazandırmanın en etkili ve eğlenceli yollarından biridir. Öğrencilerin derslere karşı olan ilgi ve isteklerini arttırması, problem çözmede alternatif düşünebilmeyi desteklemesi, iletişim kurma becerilerini güçlendirmesi, grupla çalışmayı veya ekip ruhunu öğretmesi bakımından önemlidir.