MÜZİK – ORFF

Çocuğun içinde var olan yaratıcı güçlerin açığa çıkmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanıp eğlenirken, bizde yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlamış oluyoruz.

Bu eğitim anlayışında, kazandırılması hedeflenen sosyal psikolojik davranış ve becerilerden bazıları; bağımsız karar verebilme, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, tolerans ve değerlilik duygusunun artmasıdır.